Den třetí

Pokračujeme v práci na našich úkolech. Na dílnách začali pracovat na soustruhu na podstavě. CNC team začal programovat podstavu s LED světly. Skupina CAD provedla první návrhy pro větrnou turbínu.