Den třetí

Po úvodním plénu následovalo vyhlášení soutěže z prvního dne a rozdávání sladkých cen.

Potom týmy CAD dokončovaly design destičky.

Tým konstrukce během této doby pracoval na dílně na smontování nabíjecí skříně, která bude využívat energii z naší elektrárny.

Jako další se náš týmy CNC vrhly do výroby kusů podstavy.

Místo umístění loga se odfrézovalo, jelikož základní kus byl soustružen.

Videodokumentace pracuje :-)