Den šestý

Šestý den začal tak jako každý jiný plénem. Po plénu skupiny pokračovaly s jejich prací. Na dílnách natřeli stojan pro elektrárnu a po zaschnutí barvy ji vynesli na střechu, kde byla připevněna. Skupiny CAD dokončily výkresy destičky. Skupina CNC naprogramovala program pro gravírování destičky a začala jej vyrábět na stroji. Němečtí studenti šli po práci na projektu na prohlídku továrny na čerpadla. Dokumentace začala práci na závěrečné prezentaci, která bude prezentována v angličtině.