Den druhý

Dnešní den jsme tradičně začali plénem, kde proběhlo shrnutí předchozího dne, kdy dva zástupci (jeden z Lutína a druhý z Wetzlaru) vystoupí s krátkým hodnocením.

Dnes bylo v plánu dokončit 3D model podstavy. Návrh modelu byl společnou prací všech dokončen a zástupci CNC týmů se mohli pustit do programování.

Další na řadu přišel návrh destičky, která by měla tento projekt vystihovat.

V této době jsem s naším dílenským týmem sestavoval část zajištující zachycení větru.  Tato část obsahuje rotor, na který jsou namontovány plastové lopatky naší elektrárny. Mezitím byl návrh destičky dokončen a týmem CAD zhotoven.