Dne 6. 6. 2019 byly, v rámci předávání maturitních vysvědčení, předány účatníkům výměny certifikáty Europass Mobilita.

 

Němečtí kolegové na cestě do Lutína. Čtvrtá část projektu začíná 2. 4. 2019

Žáci a učitelé účatnící se podzimní části projektu ve Wetzlaru

​Dne 6. 6. 2018 se 2 žáci se svými učiteli zúčastnili přehlídky středních škol StreTech 2018 v Praze, kde proběhla prezentace projektu.

 

 

 

 

 

Europe-Project: 2017-1-DE03-KA219-035560_2

 

„The green outlet - Small wind power plants island options“

„Zelená zásuvka - Malé větrné elektrárny

Die grüne Steckdose - Kleinwindenergieanlagen-Insel-Möglichkeiten

 

 

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein."